WellNANOS

[2019-03-11] 증도영성순례 1박2일
[2018-04-19] [2018 여름수련회] 마감되었..
[2017-09-08] 2017 성탄절, 2018 신정, 설..
[2017-09-08] 67주기 추모예배 & 가을세..
[2017-05-26] 111년차 총회 “경상비 0.1..
 
전남 신안군 증도면 문준경길 234(증동리 1817번지)
Tel. 061-271-3455    Fax. 061-271-3454    e-mail. amenpark@hanmail.net
Copyright © 2013 moon jun kyung all right reserved.